HGT, Holistische Gezondheidstherapie

Uitstralingspijn

Twintig jaar lang last gehad van  mijn onderrug, met uitstraling naar de benen, vele therapieën gevolgd. Na tweeëneenhalf jaar HGT is het  voor het eerst in ak die jaren steeds beter geworden, het is nu draaglijk en geen pijnstillers meer.

S. van Kolckhuijsen, 59 jr. te IJ.